rymd konstrum..

“I call it the Universal Circle”

20 mars – 21 april 2016

Medverkande konstnärer:
Petra Lindholm, Peter Svedberg, Anneè Olofsson, Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Charlotta Abrahamsson, Mårten Medbo, Hanna Ljungh, Cecilia Ömalm, Fia Cielen, Oscar Furbacken, Torbjörn Johansson, Julia Adzuki & Patrick Dallard, Mats Eriksson, Kajsa Mattas, Lotta Melin.
Curator: Kristina Junzell

”I call it the Universal Circle” är en grupputställning som önskar belysa, gestalta och påminna om en märkvärdig realism, den verklighet som omger oss. Bland annat genom att se på likheter och olikheter i strukturer som människan och naturen skapar, samt genom att närma sig sprickorna och mötena mellan dessa. 

Utställningen sammanför konstnärskap som belyser fenomen där ändar som andlighet och naturvetenskap verkar mötas och bilda en cirkel.

Ser vi hur strukturernas komplexitet, nyanser i ljus och mörker, mynnar ut mot något större?

“I call it the Universal Circle” vill uppmuntra till att se genombrotten till en fantastisk realism.